Suomi tuntee -suunnittelukilpailu

Tunteista puhuminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeä, mutta joillekin meistä hankala asia. Me Kartolla olemme auttaneet suomalaisia ilmaisemaan tunteita jo miltei 50 vuoden ajan – kortin toimiessa yhtenä tunteiden ilmaisun välineenä. On paljon tunteita, joiden esiin tuomisessa sopiva kortti voisi auttaa.

Kutsummekin nyt sinut mukaan tukemaan suomalaisia tunteiden ilmaisussa. Pohdi kanssamme sitä, mihin eri tunteisiin kortti sopii. Mitä kaikkea kortilla voikaan sanoa?

Suomi tuntee -suunnittelukilpailussa osallistujia pyydetään suunnittelemaan postikortti, jonka avulla suomalaiset voivat ilmaista jotakin tunnetta. Emme halua rajoittaa luovaa prosessia, vaan annamme suunnittelijoille vapaat kädet. Valittu tunne voi olla mikä tahansa, ja tämä kilpailu avaa mahdollisuuden aiemmin sanoittamattomien tunteiden kuvaamiseen. Kilpailussa on kaksi sarjaa: valokuvatut ja muilla tavoin toteutetut kortit. Molempien sarjojen voittajille maksetaan 500 euron palkkio.

 

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua lisäämällä kuvan kilpailutyöstä Instagramiin hashtagilla #suomituntee. Kuvatekstistä tulee ilmetä se, mitä tunnetta suunniteltu kortti kuvaa. Kilpailutöistä on oltava saatavilla myös korkearesoluutioinen A6-kokoinen versio pyydettäessä. Kuva-aiheen tulee olla sovitettavissa pystykorttiin. Kortit voivat olla tekstillisiä tai tekstittömiä.

 

Säännöt

 

1. Kilpailun nimi

Kilpailun nimi on Suomi tuntee -suunnittelukilpailu

 

2. Kilpailun järjestäjä

Karto Oy (0174431-9)

 

3. Kilpailun tavoite

Kilpailu on kaksivaiheinen avoin suunnittelukilpailu. Kilpailun tavoitteena löytää kortteja tunteiden ilmaisemiseen. Ensimmäisessä vaiheessa Karton nimeämä raati valitsee finalistit, ja toisessa vaiheessa voittaja valitaan yleisöäänestyksen sekä raadin avulla.

 

4. Kilpailuohje

Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Tarvittavat tiedot kilpailuun osallistumiseenon esitetty osallistuminen – kohdassa.

 

5. Osallistumisoikeus

Suomi tuntee -suunnittelukilpailu on avoin kilpailu, johon voivat osallistua visuaalisen alan osaajat. Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet eivätkä tuomariston jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjeen tai sääntöjen laatimiseen tai muutoin kilpailun järjestämiseen

 

6. Arvosteluperusteet

Finalistien valinnassa huomioidaan korttiin valitun tunteen oivaltavuus sekä toteutetun designin laatu. Kilpailun voittajaa valittaessa otetaan lisäksi huomioon yleisöäänestyksen tulokset.

 

7. Palkinnot

Kilpailussa palkitaan kaksi pääpalkinnon voittajaa – yksi valokuva ja yksi muulla tavoin toteutettu. Lisäksi tuomaristo voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa palkintosumman myös toisin. Palkinto maksetaan voittajille yhden kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta kun kaikki kilpailun ohjeessa mainittu materiaali on toimitettu.

 

8. Julkistaminen

Kilpailun voittajat julkistetaan 28.10.2019.

 

9. Kilpailuehdotusten käyttö ja immateriaalioikeudet

Karto Oy lunastaa kilpailun palkintosummalla voittavien korttien kaikki kaupalliset käyttöoikeudet. Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät suunnittelijalla ja hänellä on oikeus hakea immateriaalioikeuksien rekisteröintiä.

Suunnittelija vakuuttaa, että on laatinut kilpailuehdotuksen itsenäisesti ja oman suunnitteluprosessinsa tuloksena, eikä tämä ole kilpailuehdotusta laatiessaan pyrkinyt kopioimaan mitään olemassa olevaa suunnitelmaa tai kuvaa. Mikäli kolmas osapuoli väittää ehdotuksen rikkovan immateriaalioikeuksia, on suunnittelijan velvollisuutena todistaa suunnittelutyön alkuperä. Mikäli suunnittelija on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella rikkonut kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on suunnittelija vastuussa aiheuttamistaan suorista vahingoista kilpailunjärjestäjää kohtaan.

Karto Oy varaa oikeuden myös muiden kuin voittavien kilpailutöiden kaupallisten käyttöoikeuksien lunastamiseen kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta. Näiden kuuden kuukauden aikana suunnittelijalla ei ole oikeutta käydä neuvotteluja kilpailuehdotuksen käyttöoikeuksista muiden saman alan tahojen kanssa. Ei-voittavien kilpailuehdotusten käyttöoikeuksista maksetaan 6% rojalti tuotteiden verottomasta nettomyynnistä.

 

10. Vakuutus tutustumisesta kilpailun sääntöihin ja kilpailuohjelmaan

Osallistuessaan kilpailuun suunnittelija vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtäneensä kilpailun ohjeet, säännöt sekä omaavansa kaikki oikeudet kilpailuun osallistuvaan ehdotukseen.